TỰ GIỚI THIỆU

Mê vespa, xem phim phiêu lưu mạo hiểm, nghe nhạc jazz, chụp hình ... cafe một hay nhiều mình.

Bạn bè Tất cả

 • singredsingred
 • xauxiconuongxauxiconuong
 • daicabhdaicabh
 • tidenbztidenbz
 • dinobraindinobrain
 • subisubi

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 November 23, 2015, 7:57 am
  kimhopvo3


 • kimhopvo3 November 23, 2015, 7:56 am
  kimhopvo3
  Cở vài mà còn ko "cùng hội cùng thuyền" huống hồ gì hạng đồng bóng - đỉ Già bán nước và khủng bố nhân dân. Ngay trong ngày hôm nay hoặc bi giờ nếu tụi mày Đảng và Nhà Nước tụi mày thích tao và Công An của Nhà nước mày đánh nhau bằng Xăng chơi ko?? Lũ trộm cắp_đỉ bợm và thối nát !!
 • kimhopvo3 November 23, 2015, 7:54 am
  kimhopvo3


Xem tất cả